Styrelsen

Som en öppen demokratisk mötesplats spelar vi en viktig roll i arbetet med att göra kultur, nöje och möten tillgängliga för människor i hela landet. Tillsammans med över 500 andra lokala mötesplatser utgör vi folkrörelsen Folkets Hus och Parker. Bland oss samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer sedan över 100 år tillbaka och tillsammans lockar vi årligen miljontals besökare i hela landet.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vår verksamhet bygger helt och hållet på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Genom vår riksorganisation tar vi aktivt avstånd från rasistiska och antidemokratiska grupperingar.

Vi är en ideell förening som jobbar för att främja kulturlivet i vårt område. Vi är en mötesplats för människor att tillsammans skapa och dela ideér. Vi är en scen för aktörer att visa upp sina verk på. Vi vill skapa ett myllrande kulturliv för vår unga generation att ta plats på.

HÄR ÄR VÅR STYRELSE

Nedanstående personer valdes vid föreningsstämman 2024-04-15.

Vid frågor och funderingar kontakta gärna oss i styrelsen på styrelsen@spangafolkan.se

ordförande

Björn Begner

ledamot

Ann-Christin Nyström

Ledamot

Amanda Wallin

kassör

Leif Lennbom

ledamot

Maria Bhardwaj

Ledamot

Johan Hellström

ledamot

Christina Lilja

ersättare

Stefan Lindqvist

revisor

Marianne Jacobson

revisor

Rune Jonssonföreståndare

Lena Dinter
info@spangafolkan.se