The Boppers

The Boppers

The Boppers årliga söndag på Spånga Folkan har blivit en folklig och lokal tradition, nu har de turnerat i 45 år och kommer göra tre söndagar med gästande vänner under hösten!

Framgången berodde och beror på ambition, ett ärligt uppsåt, äkta kärlek till musiken, publiken och till alla dem som sjöng och sjunger med. Det är hela hemligheten, den enkla sanningen om fenomenet Boppers – True love.

Läs mer om The Boppers här!

Tilläggas kan att det är en kärlek som spiller över. 

Detaljer